JORD FRÅN HASSELFORS GARDEN
Jimmy Sagar på koloniområdet har tagit initiativ till gemensam beställning av jord.
Mer information finns på MEDLEMSSIDOR 

Till alla medlemmar i Sundbybergs koloniträdgårdsförening


Med anledning av den rådande situationen med covid-19 har vi tyvärr behövt fatta beslutet att skjuta upp årsmötet som skulle ha gått av stapeln söndag 29 mars. Vi hade sett fram emot att träffa er alla på årsmötet som vi nu istället planerar att genomföra under någon av sommarmånaderna så att vi kan ses utomhus. Beslutet strider mot föreningens stadgar men tas för medlemmarnas bästa och styrelsen kommer att be medlemmarna/ det uppskjutna årsmötet om ett godkännande för detta i efterhand. Nuvarande styrelse sitter kvar fram tills dess att årsmötet kan genomföras. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och återkommer med mer information när allt lugnat ner sig lite.

Ta hand om varandra!
Hälsningar 
Styrelsen för Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Till alla medlemmar, pdf


 

östra regionen informerar om kommande föredrag och kurser

7 maj har östra regionen planerat ett besök på Linnéa koloniträdgård i Bromma. Vi avvaktar och ser hur coronaviruset sprider sig. Vi återkommer med besked.

4 juli lagar Madde och Christina mat. Ja, de lär oss hur man kan fermentera grönsaker. Alla inbjuds till detta men i första hand vänder vi oss till kolonister i Södertälje. matlagningen sker på Kiholms koloniområde. Inbjudan kommer senare.

Sent i vår planerar vi en uppföljning av de kurser vi hållit om miljödiplomering. De som har varit på de tidigare två kurserna inbjuds på nytt. Vi diskuterar hur långt de kommit och vad som kan göras för att komma vidare

I sommar inbjuder vi också till ett besök på Skansen med en guide som berättar om de två koloniträdgårdar som finns där.

I augusti-september håller vi den kurs i fruktträdsbeskärning som vi var tvungna att skjuta upp. De som anmälde sig til den kursen har förtur.

Studiekommittén östra regionen

 

e-postadresser uppdateras

Så långt det är möjligt vill föreningen skicka út handlingar och kallelser digitalt.
Vi ber därför alla medlemmar att se till att föreningen har aktuella
e-postadresser
till er. Medlem som inte använder e-post eller av andra skäl
vill ha handlingar och kallelser i pappersformat bör meddela styrelsen detta.
Hälsningar
Styrelsen 


TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall lämnas till lämplig återvinningscentral som tar emot kompost.
Inget avfall kan lämnas på koloniområdet och det är förbjudet att lämna säckar
med avfall vid kommunens papperskorg utanför området.

Hushållssopor tar var och en med sig när man lämnar sin kolonilott.
Det är förbjudet att lämna sopor på  eller utanför koloniområdet, 

Den 21 augusti 2019 stänger ÅVC Kvarnkullen
Det planeras för en Returpark i Rissne och inom några år kommer Sundbyberg
att få en ny modern återvinningscentral.

Tills dess får vi lämna trädgårdsavfall på annat håll.

  

MEDLEMSLOGIN
Du som är medlem använder lösenord för att få åtkomst till VERKSAMHET och MEDLEMSINFO. Skicka e-post till: koloni.sbg@gmail.com så får du lösenordet. 


STUDIEFRÄMJANDET

Tantoloppisen 16 maj kl. 11-16
Peppar & Pumpas vårliga trädgårdsloppis!
Anmälan senast 1 maj.
Inbjudan, pdf.

Kurser under våren är inställda på grund av Coronapandemin.
Håll utkik till hösten för nya kurstillfällen.


http://www.studieframjandet.se/ 

"Uppskjutet på grund av Corona"

Den närmaste tiden får vi räkna med att de flesta mässor, utställningar och större event blir skjutna på framtiden eller helt inställda.

Regeringen har beslutat om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Koloniträdgårdsförbundet rekommen-derar föreningar att skjuta upp sina årsmöten till ett senare tillfälle.