årsmöte - kallelse per e-post

Den 29 mars 2020 är det dags för årsmötet och i år kommer vi att hålla till i den nya förvaltningspaviljongen  på Sundbybergs begravningsplats. Kallelse och årsmöteshandlingar kommer så långt det är möjligt att skickas digitalt.
Vi ber därför alla medlemmar att se till att föreningen har aktuella
e-postadresser
till er. Medlem som inte använder e-post eller av andra skäl
vill ha sina årsmöteshandlingar i pappersformat bör meddela styrelsen detta.
Väl mött 29 mars!
Hälsningar
Styrelsen 


Volontärer till mässan Nordiska Trädgårdar

Var med som volontär och hjälp till vid mässan Nordiska Trädgårdar den 26 – 29 mars 2020 på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Koloniträdgårsförbundet kommer att ha en monter som är 99 kvm.
Hjälp behövs med att bemanna montern från torsdag till söndag, förmiddagspass eller eftermiddagspass. Du fungerar som värd som visar runt och svarar på allmänna frågor om kolonirörelsen och de olika delarna i montern.

Mer information och anmälan (pdf)

 

AVSTÄNGT

Grävning för nya vattenledningar pågår. vilket innebär att vissa
vägar kommer vara avstängda.

 


sniglar


TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall lämnas till lämplig återvinningscentral som tar emot kompost.
Inget avfall kan lämnas på koloniområdet och det är förbjudet att lämna säckar
med avfall vid kommunens papperskorg utanför området.

Hushållssopor tar var och en med sig när man lämnar sin kolonilott.
Det är förbjudet att lämna sopor på  eller utanför koloniområdet, 

Den 21 augusti 2019 stänger ÅVC Kvarnkullen
Det planeras för en Returpark i Rissne och inom några år kommer Sundbyberg
att få en ny modern återvinningscentral.

Tills dess får vi lämna trädgårdsavfall på annat håll.

 


råttbekämpning

Det finns nu lådor för råttbekämpning utställda på området.
Dessa innehåller råttgift så håll uppsikt över barn och husdjur som kan bli nyfikna på lådorna. 

Saneringsföretaget Nomor kontrollerar lådorna för att se var åtgärder behöver sättas in. 

Vi vill att alla avstår från att mata fåglar eftersom fågelfrö motverkar råttgiftet. 
Kontrollera dessutom komposten regelbundet, enklast genom att sticka
ner en stav på olika ställen. 
Död råtta eller mus ska slängas i hushållssoporna och får absolut inte kastas i allmänna ”öppna” sopbehållare på väg hem från koloniområdet.

Kontaktperson gentemot Nomor är Solveig Olsson
(kontaktuppgift hittar du under Verksamhet - Styrelse och arbetsgrupper)

Karta med råttsaneringslådor utmärkta, pdf  

MEDLEMSLOGIN
Du som är medlem använder lösenord för att få åtkomst till VERKSAMHET och MEDLEMSINFO. Skicka e-post till: koloni.sbg@gmail.com så får du lösenordet. 


STUDIEFRÄMJANDET

Fröruset
22 februari kl. 12 -16 i Tensta konsthall.
För mer information se inbjudan


Föreläsningar som Östra regionens anordnar i vår:
Platserna är begränsade så först till kvarn gäller.

Torsdag 5 mars -
Fröet. Att samla, bevara och så
Anmälan senast 28 februari
Inbjudan, pdf

Onsdag 11 mars -
Invasiva växter.
Anmälan senast 10 mars
Inbjudan, pdf

Söndag 15 mars  -
Lär dig beskära dina träd
Anmälan senast 6 mars
Inbjudan, pdf

 http://www.studieframjandet.se/