ÅRSMÖTET 2020

Nu finns protokoll från årsmötet publicerat under medlemsinfo, protokoll.
 

Kolonin i lokalbladet

Den här veckan är Sundbybergs Koloniträdgård med i Mitt i Sundbyberg. Om du missat artikeln i tidningen så kan du läsa på tidningens webbplats

 


insatser mot VATTENBRIST

Trädgårdar kräver mycket vatten och när det är varmt så går det åt mer vatten.
I år när många stannar hemma i stället för att resa bort så måste vi tänka extra mycket på att använda vattnet  på ett klokt sätt för att inte få vattenbrist.

Det här gäller på vårt område:
Vattna före kl 10 och efter kl 16.
Vattna med slang som du håller i handen eller vattenkanna
Använd inte spridare
Inga pooler/bassänger får användas 
Gräsmattor ska inte vattnas 
Om du har möjlighet - ta vara på regnvatten i en tunna


Läs mer på Norrvattens webbplats:
NORRVATTEN - "alla behöver hjälpas åt att spara vatten"

VERKSAMHETER INSTÄLLDA

Samtliga verksamheter på koloniområdet under sommaren och hösten är inställda på grund av Corona.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande mot allmänna sammankomster.ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Årsmöteshandlingar har skickats ut till medlemmarna per e-post  men finns även på medlemssidan under dokument:
Årsmöte per capsulam, Röstningsformulär, Revisionsberättelse och
Årsmöteshandling 2020
Mejla dina svar till koloni.sbg@gmail.com


 


FÖRENINGEN HYR ut DANSBANAN

Äldreomsorgen hyr danspaviljongen på måndagar klockan 09-14 så att äldre personer får komma ut och göra olika aktiviteter.
 


PARKERING FÖRBJUDEN

Parkering på vägar och gångar i området är helt förbjudet. 
Det är endast tillåtet att åka in i området med bil om man har anledning att lasta av eller hämta.

Observera också att det inte är tillåtet att parkera på torget vid gula boden under dagtid. Parkering får endast ske kvällstid (från kl 18) till följande morgon (kl 09.00)

Det finns tre p-platser vid infarten till området. I övrig ska parkering ske
på gatan i Duvbo och det gäller även gäster på området. 
Parkera inte heller i vändplanen.

 

BREV TILL MEDLEMMAR

På sidan medlemsinformation finns ett brev från styrelsen om förändring av odlingslådor till lotter.
Läs brevet genom att logga in på sidan MEDLEMSINFO

 


NYTTODJUR I TRÄDGÅRDEN

Nu finns en ny sida under medlemsinfo som handlar om nyttodjur.
Du som har tips att bidra med får gärna lämna en kommentar på sidan.


 

östra regionen informerar om kommande föredrag och kurser


I sommar inbjuder vi också till ett besök på Skansen med en guide som berättar om de två koloniträdgårdar som finns där.

I augusti-september håller vi den kurs i fruktträdsbeskärning som vi var tvungna att skjuta upp. De som anmälde sig til den kursen har förtur.

Studiekommittén östra regionen

e-postadresser uppdateras

Så långt det är möjligt vill föreningen skicka út handlingar och kallelser digitalt.
Vi ber därför alla medlemmar att se till att föreningen har aktuella
e-postadresser
till er. Medlem som inte använder e-post eller av andra skäl
vill ha handlingar och kallelser i pappersformat bör meddela styrelsen detta.
Hälsningar
Styrelsen 


TRÄDGÅRDSAVFALL

Vi har fått kritik från Sundbybergs Stad
Soppåsar och säckar med  trädgårdsavfall har lämnats vid kommunens papperskorg strax utanför koloniområdet. Det är förbjudet!


Trädgårdsavfall lämnas till lämplig återvinningscentral som tar emot kompost.
Inget avfall kan lämnas på koloniområdet och det är förbjudet att lämna säckar
med avfall vid kommunens papperskorg utanför området.

Hushållssopor tar var och en med sig när man lämnar sin kolonilott.
Det är förbjudet att lämna sopor på  eller utanför koloniområdet, 

Den 21 augusti 2019 stänger ÅVC Kvarnkullen
Det planeras för en Returpark i Rissne och inom några år kommer Sundbyberg
att få en ny modern återvinningscentral.

Tills dess får vi lämna trädgårdsavfall på annat håll. 

MEDLEMSLOGIN
Du som är medlem använder lösenord för att få åtkomst till VERKSAMHET och MEDLEMSINFO. Skicka e-post till: koloni.sbg@gmail.com så får du lösenordet. 

ÖSTRA REGIONEN
AV KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET

Här finns information om arrangemang som ordnas genom östra regionen och mycket allmän information som kan vara intressant för vår förening.

Besök på koloniträdgårdsföreningen Linnea torsdagen den 3 september. Samling  vid ingången kl. 18.
Anmälan snarast. 
Mer info i injbudan


 


STUDIEFRÄMJANDET


Kurser under våren är inställda på grund av Coronapandemin.
Håll utkik till hösten för nya kurstillfällen.


http://www.studieframjandet.se/ 

"Uppskjutet på grund av Corona"

Den närmaste tiden får vi räkna med att de flesta mässor, utställningar och större event blir skjutna på framtiden eller helt inställda.

Regeringen har beslutat om ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Koloniträdgårdsförbundet rekommen-derar föreningar att skjuta upp sina årsmöten till ett senare tillfälle.