MEDLEM I 50 ÅR

Stort grattis!
Vid föreningens halvårsmöte 18 augusti uppmärksammades medlemmen Ulla Wilson. När Ulla och hennes man Tore med två små barn blev kolonister 1969
var en hel del annorlunda på området. Bland annat fick de ”provbo” under några månader i sin kolonistuga som de köpte för 3000 kronor. Mycket har hunnit hända under de här 50 åren. 
Vårt föreningshus fanns redan då och en telefonkiosk där man kunde ringa för en tioöring. Däremot fanns ingen toalett utan man fick använda ett torrdass vid torget, där tunnorna hämtades med så kallad budning när odlingssäsongen var över,
Ulla har nu funnits med i föreningen i 50 år, vilket uppmärksammades med ett diplom och ett presentkort.

 


Ljuskväll

Kvällarna blir mörkare och det är snart dags för den traditionsenliga ljuskvällen -
lördag den 31 augusti 2019.
Då lyser vi upp vårt koloniområde med ljuspunkter på lotterna.
Samling vid torget kl 20,30:  då mörkret börjar falla gör vi en gemensam rundvandring och beundrar alla belysta lotter.

 

Öppen trädgård

Barnängens koloniträdgårdsförening bjuder in till: Öppen trädgård 
Lördag den 31 augusti
Söndag den 1 september
Försäljning av egna produkter, loppis, kafé, lotteri och andra aktiviteter.

Mer info i inbjudan, pdf


Trädgårdsmarknad vid
Åkeshofs slott

Den 25 augusti 2019  genomför Västerorts Trädgårdssällskap åter sin egna 
lokala trädgårdsmarknad. Vi är en ideell förening och medlemmar i 
Riksförbundet Svensk Trädgård. Våra medlemmar kommer från Västra Stockholm, 
Mälaröarna, Solna och Sundbyberg.

Trädgårdsmarknaden kommer att vara på borggården på Åkeshofs slott i Bromma.


Inbjudan. pdf


TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall lämnas till lämplig återvinningscentral som tar emot kompost.
Inget avfall kan lämnas på koloniområdet och det är förbjudet att lämna säckar
med avfall vid kommunens papperskorg utanför området.

Hushållssopor tar var och en med sig när man lämnar sin kolonilott.
Det är förbjudet att lämna sopor på  eller utanför koloniområdet, 

Den 21 augusti 2019 stänger ÅVC Kvarnkullen
Det planeras för en Returpark i Rissne och inom några år kommer Sundbyberg
att få en ny modern återvinningscentral.

Tills dess får vi lämna trädgårdsavfall på annat håll t.ex.
Bromma återvinningscentral

 


råttbekämpning

Det finns nu lådor för råttbekämpning utställda på området.
Dessa innehåller råttgift så håll uppsikt över barn och husdjur som kan bli nyfikna på lådorna. 

Saneringsföretaget Nomor kontrollerar lådorna för att se var åtgärder behöver sättas in. 

Vi vill att alla avstår från att mata fåglar eftersom fågelfrö motverkar råttgiftet. 
Kontrollera dessutom komposten regelbundet, enklast genom att sticka
ner en stav på olika ställen. 
Död råtta eller mus ska slängas i hushållssoporna och får absolut inte kastas i allmänna ”öppna” sopbehållare på väg hem från koloniområdet.

Kontaktperson gentemot Nomor är Solveig Olsson
(kontaktuppgift hittar du under Verksamhet - Styrelse och arbetsgrupper)

Karta med råttsaneringslådor utmärkta, pdf 

MILJÖSTIPENDIUM

På nationaldagen den 6 juni fick Sundbybergs Koloniträdgårdsförening ta emot Sundbyberg Stads Miljöstipendium
Miljöstipendiet tillfaller Sundbybergs Koloniträdgårdsförening för sitt arbete att genom utbildning, gemenskap och praktisk handling hjälpa sundbybergarna att bidra till större biologisk mångfald i staden och skapandet av en grönskande oas. 

På bilden ser vi Christer Ahl ta emot stipendiet på 25.000 kronor.

 

Cirkelledare i köksodling sökes

ABF i samarbete med en ideell förening vill erbjuda sina medlemmar en cirkel 
om köksodling i hemmet. Tanken är att cirkelledaren ska kunna dela med sig av
sina erfarenheter om olika sätt att odla grönsaker och blommor i hemmet och hur man tar hand om krukväxter på bästa sätt. Cirkeln kan vara uppdelad på tre tillfällen under tre veckor.
Finns det någon som kan tänka sig och vara cirkelledare? 
(arvode betalas så klart)

Om du är intresserad hör av dig snaras till:
Maryam Dorbegi, Tel 0737-07 10 74
ABF Norra Stockholms Län
Skytteholmsvägen 2, 3 tr, 171 44 Solna


 

medlemmarnas kontaktuppgifter

Till alla medlemmar:
Styrelsen har beslutat att skicka mer information elektroniskt till 
medlemmarna för att spara på papper, dyra portokostnader och arbete.  
Vi vill därför att ni uppdaterar era kontaktuppgifter.  
Vänligen ange namn, lottnummer, adress, telefonnummer och
e-postadress och skicka i ett mejl till föreningen.

Kontaktuppgifter till föreningen, pdf


 

ELDNING AVRÅDS

Brandförsvaret avråder från eldning om eldningen inte kan genomföras 
på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet

Aktuellt information om eldning finns på:
brandförsvarets webbsida

MEDLEMSLOGIN
Du som är medlem använder lösenord för att få åtkomst till VERKSAMHET och MEDLEMSINFO. Skicka e-post till: koloni.sbg@gmail.com så får du lösenordet. 


STUDIEFRÄMJANDETTrädgårdsfest i Nydalsparken, Tensta, den 24 augusti!
Arrangörer är nätverket Peppar & Pumpa, Tensta konsthall och Studiefrämjandet i samarbete med Järvas koloniföreningar.
Programmet är fullspäckat med intressanta och roliga aktiviteter.
Program, pdf

TA HAND OM SKÖRDEN Söndagen den 8 september har Östras studiekommitté arrangerat en föreläsning ute på Vaxmyra. Den handlar om att ta hand om sin skörd. Platserna är begränsade. 
För mer info, inbjudan pdf.


Studieförbundets nyhetsbrev: Djur- och naturnytt

http://www.studieframjandet.se/