vattenavstängning

Vattnet stängs av den 23 oktober.
Om det blir frostnätter stängs vattnet av tidigare.


 

CIRKULÄR NR 3

vattenledningar

Måndag den 16 september börjar arbete med nya vattenledningar på koloniområdet. Skokloster Mark & Trädgård AB utför arbetet och personal från
dem kommer finnas på området under hösten.


 


TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall lämnas till lämplig återvinningscentral som tar emot kompost.
Inget avfall kan lämnas på koloniområdet och det är förbjudet att lämna säckar
med avfall vid kommunens papperskorg utanför området.

Hushållssopor tar var och en med sig när man lämnar sin kolonilott.
Det är förbjudet att lämna sopor på  eller utanför koloniområdet, 

Den 21 augusti 2019 stänger ÅVC Kvarnkullen
Det planeras för en Returpark i Rissne och inom några år kommer Sundbyberg
att få en ny modern återvinningscentral.

Tills dess får vi lämna trädgårdsavfall på annat håll.

 


råttbekämpning

Det finns nu lådor för råttbekämpning utställda på området.
Dessa innehåller råttgift så håll uppsikt över barn och husdjur som kan bli nyfikna på lådorna. 

Saneringsföretaget Nomor kontrollerar lådorna för att se var åtgärder behöver sättas in. 

Vi vill att alla avstår från att mata fåglar eftersom fågelfrö motverkar råttgiftet. 
Kontrollera dessutom komposten regelbundet, enklast genom att sticka
ner en stav på olika ställen. 
Död råtta eller mus ska slängas i hushållssoporna och får absolut inte kastas i allmänna ”öppna” sopbehållare på väg hem från koloniområdet.

Kontaktperson gentemot Nomor är Solveig Olsson
(kontaktuppgift hittar du under Verksamhet - Styrelse och arbetsgrupper)

Karta med råttsaneringslådor utmärkta, pdf 

Cirkelledare i köksodling sökes

ABF i samarbete med en ideell förening vill erbjuda sina medlemmar en cirkel 
om köksodling i hemmet. Tanken är att cirkelledaren ska kunna dela med sig av
sina erfarenheter om olika sätt att odla grönsaker och blommor i hemmet och hur man tar hand om krukväxter på bästa sätt. Cirkeln kan vara uppdelad på tre tillfällen under tre veckor.
Finns det någon som kan tänka sig och vara cirkelledare? 
(arvode betalas så klart)

Om du är intresserad hör av dig snaras till:
Maryam Dorbegi, Tel 0737-07 10 74
ABF Norra Stockholms Län
Skytteholmsvägen 2, 3 tr, 171 44 Solna


 


 

MEDLEMSLOGIN
Du som är medlem använder lösenord för att få åtkomst till VERKSAMHET och MEDLEMSINFO. Skicka e-post till: koloni.sbg@gmail.com så får du lösenordet. 


STUDIEFRÄMJANDETStudieförbundets nyhetsbrev: Djur- och naturnytt

http://www.studieframjandet.se/