välkommen med din intresseanmälan

Du måste vara boende i Sundbyberg för att kunna göra en intresseanmälan.

OBS: vi tar ut en avgift på 200 kr/år för att stå med på vår intresselista!
Vi sänder ut ett info-brev efter att intresseanmälan lämnats. 
Läs informationen till höger innan du fyller i forumuläret.

 

  • styrelseuppdrag, festkommitté, underhåll av el,vatten (på/avstängning,rörmokeriarbeten),snickeri,trädgårdsarbete.
    Ange vilka arbetsuppgifter du/ni kan bidra med:
  • (namn, telefonnummer)

MEDLEMSKAP
För att bli antagen som medlem i vår förening gäller följande:

  • du ska vara myn-dig
  • du ska vara folkbokförd i Stockholms län
  • du/din med-sökande (make/ maka, partner eller sambo) får inte inneha annan koloniträdgårdslott

Styrelsen har rätt att lämna person boende i Sundbyberg företräde.
 

BOENDE UTANFÖR SUNDBYBERG
Vi har en lång lista av intresserade till vår koloniträdgårdsförening. Vi har beslutat att tills vidare inte ta emot intresseanmäl-ningar från boende utanför Sundbybergs kommun.