Styrelse 2018


Ordförande  
Vanja Sever, lott 8, tfn 0736-794348, sever.vanja@gmail.com  
Vice ordförande/byggfrågor
Christer Ahl lott 54, tfn 070-918 95 57, crille.ahl@hotmail.com
Kassör
Hillevi Törnkvist, lott 49, tfn 070-2431453, hillevi.tornkvist@gmail.com
Intresselistan/nycklar  
Solveig Olsson lott 44, tfn 076-899 54 80, solveigsumpan@gmail.com
Sekreterare
Karin Westling, lott 40
Arbetstjänst              
Anna Lyrot, lott 76, 073-3200578, anna.lyrot@tele2.se
Inger Lundberg, lott 91
Susanna Lindström, lott 72
Inspektion
Monika Wegerman, lott 78
Studieansvarig
Inger Lundberg lott 91


Arbetsgrupper 2018

Odlingsrådgivare

Leena Karppi lott 10, tfn 073-674 57 34
Karlotta Klun lott 56

Värderingsfunktionärer
Anki Carlsson, lott 16, tfn 0739-80 81 30
Christer Ahl, lott 54
Per Völker, lott 12

Festkommitté
Margareta Hellquist, lott 46 tfn 070-366 19 88
Anki Carlsson, lott 16
Annika Klar, lott 94
Britta Carlsson, lott 81
Irma Thungström, lott 45

Webb och Facebook:
Annika Klevegren,webbansvarig, lott 1, 
annika.klevegren@gmail.com
Maria Engholm, Facebookansvarig,lott 9

Vattengrupp
Saleim Kantar, lott 37, tfn 073 7104774
Mille Blanusa, lott 51
Halit Albayrak, lott 11
Ingvar Eriksson, lott 05

Skadedjur/Anticimex
Solveig Olsson, lott 44, tfn 076-899 54 80

Uthyrning föreningsstugan
Lena Andersen lott 50, tfn 070-529 72 82, lena@havent.se

Valberedning
Stig Berlin, lott 26, tfn 070-2953936
Lena Andersen, lott 50    
Elisabet Bergman, lott 72
Maria Engholm, lott 9

Revisorer
Fard Farnoosh, lott 34
Leif Sollerhag, lott 25