Styrelse 2019

www.kolonisbg.se

Ordförande  
Vanja Sever, lott 8, tfn 0736-794348, sever.vanja@gmail.com  

Vice ordförande/byggfrågor
Christer Ahl lott 54, tfn 070-918 95 57, crille.ahl@hotmail.com

Kassör
Hillevi Törnkvist, lott 49, tfn 070-2431453, hillevi.tornkvist@gmail.com

Intresselistan 
Susanna Lindsröm, lott 79, koloni.sbg@gmail.com

Sekreterare
Karin Westling, lott 40

Arbetstjänst              
Monika Wegerman, lott 58, 073-2621127, monika.wegerman@bredband.net
Hans Ritzén, lott 15
Maria Hjelm lott 84

Inspektion
Karlotta Klun, lott 56

Studieansvarig
Susanna Lindsröm, lott 79


Arbetsgrupper 2019

Odlingsrådgivare

Leena Karppi lott 10, tfn 073-674 57 34
Karlotta Klun, lott 56

Värderingsfunktionärer
Christer Ahl, lott 54, tfn 070 918 95 57
Per Völker, lott 12
Hans Ritzén, lott 15

Festkommitté
Margareta Hellquist, lott 46 tfn 070-366 19 88
Anki Carlsson, lott 16
Annika Klar, lott 94
Irma Thungström, lott 45
Marie Jidmar, lott 33

Webb och Facebook:
Annika Klevegren,webbansvarig, lott 1, 
annika.klevegren@gmail.com
Maria Engholm, Facebookansvarig,lott 9

Vattengrupp
Saleim Kantar, lott 37, tfn 073 7104774
Mille Blanusa, lott 51
Halit Albayrak, lott 11
Ingvar Eriksson, lott 05

Skadedjur/Anticimex och nycklar 
Solveig Olsson, lott 44, tfn 076-899 54 80

Studiegrupp för Miljödiplomering
Sammankallande: Jimmy Sagar
jimmy.sagar@sundbyberg.se, tfn: 079 073 13 90

Uthyrning föreningsstugan
Lena Andersen lott 50, tfn 070-6655453, lenahass@icloud.com

Valberedning
Stig Berlin, lott 26, tfn 070-2953936
Lena Andersen, lott 50    
Elisabet Bergman, lott 72
Maria Engholm, lott 9

Revisorer
Fard Farnoosh, lott 34
Leif Sollerhag, lott 25